Namestitev XProg flasher programa na Linux sistemih

Za delovanje na Linux sistemih je potrebna nastavitev nekaterih pravic in dinamičnih knjižnic. Podpora je trenutno v fazi zgodnjega dostopa, zato nas o morebitnih napakah sproti obvestite na programator afna xenya pika si.

Za dostop do naprave je potrebno dodati udev pravila v /etc/udev/rules.d/98-SiliconLabs.rules:

SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb_device", ATTRS{idVendor}=="10c4", MODE="0666"

Za delovanje programa je potrebno dodati priložene knjižnice v LD_LIBRARY_PATH, najbolje z dodatkom v .bashrc ali podobno datoteko, ki nastavi okolje ob zagonu.

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/flasher/bin/dll

Arhiv je potrebno ekstrahirati v imenik /opt/, nakar nastane imenik /opt/flasher/, kjer se nahaja program. Program poženemo kot /opt/flasher/bin/flasher.