Za naprednejše uporabnike XProg ponuja tudi možnost prenosa podatkov za lokalno urejanje oz. varnostno kopiranje vsebine pomnilnika modula. Podatke lahko na modul tudi naložite in s tem ročno programirate XenOpt modul s poljubno vsebino.

Shranjevanje

Pomnilnik modula lahko shranimo z izbiro opcije Save to file, potem pritisnemo Reprogram transceiver.

XProg bo prenesel posnetek vsebine pomnilnika modula na računalnik.

Ime prenesenega posnetka je sestavljeno iz modela, serijske številke, tipa in številke naslova strani pomnilnika modula.

Urejanje

Pomnilnik lahko urejamo s poljubnim heksadecimalnim urejevalnikom, priporočamo HxD.

Posnetek je velik 512B, kolikor zajemata strani A0 in A2 pri modulih tipa SFP oz. A0 in T2 pri modulih tipa QSFP. Za pravilno nalaganje moramo biti pozorni, da ne spremenimo velikosti datoteke. Končna datoteka, ki jo bomo naložili na modul, mora vedno imeti velikost 512 bajtov.

Za demonstracijo smo spremenili model SFP modula iz XSS-311 na XSS-231. Checksum polj ni potrebno spreminjati, saj jih XProg preračuna avtomatsko.

Zapisovanje

Spremenjen posnetek pomnilnika lahko zapišemo na modul s pomočjo izbire Restore from File in pritiskom gumba Reprogram Transceiver. Nato se odpre izbiralnik datotek, kjer izberemo posnetek, ki ga hočemo naložiti.

Po potrditvi XProg naloži posnetek na modul.

Na koncu nas XProg obvesti o uspešnem programiranju. Uspešnost lahko tudi sami preverimo, saj se PN vidno spremeni, ko osvežimo stran: